Tietosuojaseloste

joka on samalla myös henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

MÄKI-MATIN PERHEPUISTON TUKI RY:N JÄSENET

·Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:n jäsenet- rekisterin rekisterinpitäjä on Mäki-Matin perhepuiston tuki ry. Yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja (perhepuisto@gmail.com) ja teknisestä toteutuksesta vastaa Amaye concept.

· Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon, tutkimustarkoituksiin sekä jäsenyyden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Rekisterinpitäjä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, rekisterin tiedot on saatu jäseniltä itseltään heidän antaessaan tietonsa jäsenhakemuksessa.

· Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

Yhteystiedot: Jäsenen nimi, osoite ja muut yhteystiedot.

Tunnistetiedot: jäsennumero, joka toimii myös viitenumerona jäsenmaksulaskussa

sekä vapaavalintaiset muut antamanne tiedot 

· Tietoja säilytetään jäsensuhteen jatkumisen ajan ja ne poistetaan heti kun henkilö irtisanoutuu kannatusjäsen-suhteestaan.

· Annettuja tietoja säilytetään ja suojataan verkossa. Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

· Jäsenien yhteystietoja voidaan käyttää ainoastaan Mäki-Matin perhepuiston tuki ry:n jäsentoiminnan puitteissa tapahtuvan toiminnan tiedottamiseen. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietojanne kolmannelle osapuolelle. Mikäli tällainen tulee kuitenkin ajankohtaiseksi, rekisterinpitäjä kysyy siihen luvan etukäteen.

· Jäsenillä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Paluu Jäsen-sivulle